top of page

Kerk: Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

Beschrijving

De oudste archiefstukken gaan terug tot 1262, nl. een oorkonde van paus Urbanus IV waarin hij aflaten geeft voor schenkingen voor de opbouw van een kapel. Hetzelfde jaar nog wordt de kapel gewijd door de bisschop van Doornik en schenkt gravin Margareta de kapel dezelfde privilegies als de andere kerken. Over de middeleeuwse kerk bestaan verder geen archieven.

 

De wederopbouw van de kerk in laatrenaissance-vroege barokstijl werd aangevat in 1658 onder grootjuffer Philipotte Dijsembaert en pastoor Rochus de Scheemaecker. Door geldgebrek werd de kerk vermoedelijk afgesloten met een houten gevel; de barokke voorgevel dateert van 1720 en werd onder grootjuffer Isabella van Hoorebeke tot stand gebracht.

 

 

De huidige kerk ontvouwt een driebeukige basilicale plattegrond met schip van acht trav. tussen zijbeuken met rechte sluiting en koor van één trav. met driezijdige sluiting. Een torentje op zeshoekige plattegrond leunt tegen het koor aan.

Zijmuren en koor opgetrokken uit baksteen met verwerking van zandsteen voor vensteromlijstingen, De voorgevel daarentegen is volledig van zandsteen op een hardstenen plint.

Typische barokke W.-gevel. Een cartouche op de bovenste geleding is gedateerd "1720".

Fronton met een zittend Mariabeeld met Kind prijkt in het midden. Zijtrav. met beelden van de St.-Aya en St.-Godelieve.

 

De verschillende staties van de kruisweg sieren de borstweringen onder de vensters. Z.-gevel met ommuurde calvarie tegen beschilderde achtergrond onder gebogen afdak. Klokketorentje, op een cartouche gedateerd .1658" en voorzien van het wapenschild van grootjuffer Philipotte Dijsembaert (met boom en hazewind). 

 

Mobilair: vrij sober doch enkele vermeldenswaardige stukken o.m. polyptiek van Lucas Horenbaut: de Fontein des Levens, gedateerd 1596; en een werk van Gaspar de Craeyer: O.-L.-Vrouv met vier vereerders, op het hoogaltaar; van Nicolaas de Liemaeckere: O.-L.-Vrouw Presentatie (1644); verder werk van Jan van Cleef en Cnudde.

 

Meubilair in vroege barokstijl: hoogaltaar van 1671 n.o.v. Walram de Croock, beschilderd en verguld hout, in 1934 herschilderd door J. Janssens, bekroond met beeld van de H. Begga en voorzien van vermeld schilderij. Renaissancezijaltaren van O.-L.-Vrouw en de H. Aya. Preekstoel van ca. 1731 naar ontwerp van J.B. Van Helderbergh, gesculpteerde eik met o.m. drie engelen die Geloof, Hoop en Liefde symboliseren.

 

Merkwaardige orgelkast eveneens naar ontwerp van J.B. Van Helderbergh (XVIII b) met bekronende groep: St.-Cecelia omringd door engelen. Doksaal met mooi uitgewerkte leuning en centraal het wapenschild van grootjuffer Dansaert, vermoedelijke schenkster van het orgel.

Twee offerblokken met kniebank gedateerd 1668 en 1721 ter ere van de H. Aya.    Lees méér (klik hier)

bottom of page