top of page
750 jaar begijnenbeweging. O.L.Vrouw ter Hoyen in Gent

Auteur : Dr. Johan Decavele

750 jaar begijnenbeweging.
Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen in Gent

De voorbije decennia is de belangstelling voor de begijnen en de begijnhoven gevoelig toegenomen. De inschrijving van dertien Vlaamse begijnhoven op de Wereldlijst van het Cultureel Erfgoed door de Unesco op 2 december 1998, zal daaraan ongetwijfeld hebben bijgedragen.

In Oost-Vlaanderen prijken naast het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde en het Groot Begijnhof van Sint-Amandsberg terecht ook het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof, Lange Violettestraat in Gent, op die lijst. Die eigenste plek is immers 750 jaar lang het toneel geweest van de unieke wijze waarop een groep dames hebben samengeleefd, in een middenweg tussen klooster- en lekengemeenschap.

 

Gedeputeerde Jozef Dauwe: “Deze unieke manier van samenleving weerspiegelt zich ook in het architecturale ensemble dat overbleef. Omgeven door muren, met een poort die toegang gaf tot de buitenwereld overdag, had het begijnhof binnen die muren een bijzondere charme, als stad in de stad. Ook vandaag is het begijnhof een eiland van stilte en berustende historie. Een oord ook waar de caritas actief beoefend werd en wordt, getuige de 35 sociale woningen die ingericht werden in de gerestaureerde begijnenhuisjes.”

 

De begijnenbeweging ontstond in de 13de eeuw en kende vooral in de Nederlanden een groot succes. Het spreekt voor zich dat de religieuze beweging, waarbij alleen (tijdelijke) geloften van gehoorzaamheid en kuisheid – niet van armoede – werden afgelegd, tijdens de voorbije 750 jaar aan evoluties onderhevig is geweest. Ook dicht bij huis was niet alles peis en vree. Er waren ook akkefietjes binnen het hof die door de grootjuffrouw beslecht moesten worden.

 

Met deze publicatie wil het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen de aandacht wekken voor de rijke geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen. Meteen wordt ook een inkijk gegeven in het dagelijkse leven van de begijnen. Dr. Johan Decavele, voormalig stadsarchivaris en eredepartementshoofd Cultuur van de stad Gent, stond in voor het historisch stevig onderbouwd en vlot leesbaar werk. Tegelijk met deze publicatie geeft het Provinciebestuur ook een erfgoedsprokkel uit die een wandeling op de begijnhofsite bevat. Enkele markante gebouwen worden daarbij besproken.

 

De publicatie wordt, samen met een dvd waarop een prachtige documentaire film over het Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyenbegijnhof van Paul van de Velde te zien is, te koop aangeboden aan de gunstprijs van € 25 (excl. verzendkosten). Bestellen kan via de website www.oost-vlaanderen.be/cultuurpublicaties, aan het onthaal PAC-Het Zuid,
in de betere boekhandel of via de vzw begijnhof OLV ter Hoyen.

21 November 2016

bottom of page